Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (Κ.Ε.Α.Ε.Σ).

Το Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική Ιδρύθηκε το 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί ένα από τα επιστημονικά Κέντρα του Τομέα Ψυχολογίας.

 Σκοπός του  είναι η έρευνα σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου καθώς και η αξιολόγηση της επαγγελματικής προσωπικότητας με τη βοήθεια ειδικών ψυχομετρικών εργαλείων. Διευθύντρια του Κέντρου είναι η Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης κ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου.

 

Πέρας λειτουργίας του ΚΕΑΕΣ

Το 2016 το ΚΕΑΕΣ και  το Κέντρο Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΣΕΠ) του Τομέα Παιδαγωγικής συνενώθηκαν και μετεξελίχθηκαν στο Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής «Μιχάλης Κασσωτάκης» (ergastirio-eps.ppp.uoa.gr).  Με την ίδρυση του Εργαστηρίου περατώθηκε το έργο των δύο Κέντρων.